PGS.TS. Phạm Thị Thanh Hải

Thứ sáu - 05/01/2024 22:04
pgs ts ptthai
PGS.TS. Phạm Thị Thanh Hải
Phó Trưởng khoa 

Giảng viên cao cấp
Phòng: 325, C7, ĐHBK Hà Nội
Email: hai.phamthithanh@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo

 • 2013: Tiến sĩ, Quản lý giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2005: Thạc sĩ, Quản lý giáo dục, Trường Đại học Vinh
 • 1993: Cử nhân, Tiếng Anh, Trường Sư phạm Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia
 • 1993: Cử nhân, Tiếng Nga, Trường Sư phạm Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia

Quá trình công tác

 • 2023 - nay: Giảng viên Bộ môn Sư phạm các ngành kĩ thuật, Khoa Khoa học & Công nghệ giáo dục, Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2015 - 2022: Giảng viên Cao cấp, Trưởng phòng - Phòng Khoa học –Hợp tác phát triển, Trường Đại học Giáo dục 
 • 2014-2015: Phó phòng - Phụ trách phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Giáo dục .
 • 2007-2014: Điều phối viên Giám sát và đánh giá, Dự án Giáo dục Đại học 2; Dự án Mô hình trường học Mới Việt Nam, Bộ Giáo dục và đào tạo.
 • 1997-2007: Điều phối viên các dự án nghiên cứu quốc tế, Trường Đại học Vinh 

Giảng dạy

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Công nghệ giáo dục

Đề tài, dự án
Chủ nhiệm

 1. Một số vấn đề thực trạng quản lý hoạt động học tập của sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học, Trường ĐHSP Hà Nội
 2. Đánh giá tác động dự án mô hình trường học mới Việt Nam, Đề tài quốc tế 
 3. Tăng cường khả năng nghiên cứu khoa học của nghiên cứu viên và giảng viên thuộc trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN 
 4. Đánh giá thực trạng tính tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường ĐH thành viên thuộc ĐHQGHN đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội
 5. Số hoá và tái bối cảnh hoá các cách tiếp cận thành công trong học tập lấy sinh viên làm trung tâm cho việc làm trong bối cảnh tiếng Việt, Đề tài quốc tế 
 6. Nghiên cứu đánh giá năng lực chuyên môn của giáo viên mới vào nghề và những điều chỉnh cần thiết cho đào tạo bồi dưỡng giáo viên, Đại học Quốc gia Hà Nội 
 7. Nghiên cứu phát triển chuyên môn cho giáo viên tại cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu năng lực nghề nghiệp trong điều kiện đổi mới giáo dục hiện nay, Nafosted

Tham gia

 1. Đổi mới giảng dạy và nghiên cứu - Trường Đại học Vinh     01/01/1999 - 01/01/2004     Đề tài quốc tế
 2. Lập kế hoạch giảm nghèo tại một số vùng Nghệ An     01/01/1998 - 01/01/2000     Đề tài quốc tế 
 3. Nâng cao chất lượng giảng dạy - Trường Đại học Vinh      01/01/2003 - 01/01/2006     Đề tài quốc tế 
 4. Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển bền vững Tây Bắc     01/01/2016 - 01/01/2018     Nhà nước 
 5. Nghiên cứu giảm nghèo địa phương Việt Nam     01/01/2003 - 01/01/2008     Đề tài quốc tế 
 6. Nghiên cứu mô hình đại học tự chủ và các giải pháp tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030 (KHGD/16-20.ĐT.006)    01/01/2017 - 01/01/2020     Nhà nước 
 7. Vân dụng nghiên cứu bài học để phát triển cộng đồng học tập - Nghiên cứu trường hợp tại Trường THCS Nguyễn Trực - Hà Nội      01/01/2017 - 01/01/2018     Trường 
 8. Cơ sở khoa học của quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam (KHGD/16-20.ĐT.021)    01/12/2017 - 01/12/2020    Nhà nước
 9. Đánh giá thực trạng, đề xuất quy hoạch, chính sách và xây dựng bộ tiêu chí cho các cơ sở giáo dục hòa nhập trên địa bàn một số tỉnh phía Bắc (QG 17.51)     01/12/2017 - 01/12/2019    ĐHQGHN
 10. Phát triển chương trình đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (QG 19.52)    01/12/2018 - 01/12/2020    ĐHQGHN

Sách chuyển khảo và giáo trình

 1. Phạm Thị Thanh Hải & Nguyễn Quốc Trị (Đồng chủ biên) và các tác giả (2023), Phát triển chuyên môn cho giáo viên tại nhà trường phổ thông, Nxb ĐHQG Hà Nội, ISBN: 978-604-342-759-2
 2. Cuong Huu Nguyen, Hai Thi Thanh Pham, and Huong Thi Pham (2022), Renovation in Curriculum Design and Training Programs for Teacher Education in Vietnam, Pages (811-827), Handbook of Research on Teacher Education-Innovations and Practices in Asia (Myint Swe Khine · Yang Liu, editors), Springer, ISBN 978-981-16-9785-2 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-981-16-9785-2
 3. Nguyễn Quý Thanh, Lê Ngọc Hùng (Đồng chủ biên), Phạm Thị Thanh Hải, Phạm Thị Ly, Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Thị Mai Anh, (2021) Quản trị đại học trong quá trình chuyển đổi. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020, ISBN: 978-604-315-213-5
 4. GS Đào Trọng Thi, PGS.TS. Phạm Thị Thanh Hải (Đồng chủ biên), Tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình ở Việt Nam – Thực trạng và Giải pháp, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020, ISBN: 978-604-315-213-5
 5. GS. TS Nguyễn Quý Thanh, TS. Đoàn Nguyệt Linh. TS. Phạm Thị Thanh Hải, TS. Tôn Quang Cường, PGS.TS Phạm Kim Chung, TS. Lã Phương Thúy, TS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, TS. Vũ Minh Trang, Xu thế ứng dụng công nghệ trong Giáo dục - Lý luận và thực tiễn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019, ISBN: 978-604-980-630-8
 6. TS. Phạm Thị Thanh Hải (Chủ biên), PGS.TS. Lê Kim Long, PGS.TS. Phạm Văn Thuần, TS.Tôn Quang Cường, TS. Nguyễn Bá Ngọc (2020). Nghề giáo viên tiểu học – Những vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018, ISBN. 978-604-305-540-2
 7. Trần Văn Công (chủ biên), Nguyễn Thị Quý Sửu, Nguyễn Thị Kim Hoa, Phạm Thị Thanh Hải, Tiêu chuẩn hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ can thiệp trẻ có rỗi loạn phổ tự kỷ, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018, ISBN. 978-604-305-540-2
 8. TS. Phạm Thị Thanh Hải (Chủ biên), TS. Trần Thị Hoài, TS. Nguyễn Kiều Oanh. TS. Đỗ Thị Thu Hằng, NCS. Nguyễn Thị Huệ, Tự chủ đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục - Nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018, ISBN. 978-604-62-9980-6
 9. PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền, TS. Phạm Thị Thanh Hải (đồng chủ biên), TS. Hoàng Mai Lê, TS. Xuân Thị Nguyệt Hà, TS. Nguyễn Đức Mạnh, NCS. Nguyễn Lê Thạch, Đổi mới đánh giá học sinh tiểu học (Theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT), NXB Giáo dục Việt Nam, 2017, 978-604-0-09707-1
 10. TS. Phạm Thị Thanh Hải (Chủ biên), Quản lí hoạt động học tập của sinh viên trong phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học, NXB Đại học Sư phạm, 2016, ISBN. 978-604-54-3045-3
 11. Khoa học tư duy từ nhiều hướng tiếp cận khác nhau. (2016). Nhiều tác giả. NXB Tri thức. ISBN. 978-604-943-369-6
 12. TS. Phạm Thị Thanh Hải (đồng chủ biên), PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền, Nguyễn Vân Anh, Phạm Ngọc Long, Trịnh Thị Quý, Hứa Hoàng Anh, Nguyễn Lê Thạch, Vũ Lan Anh, Đổi mới đánh giá học sinh tiểu học: Lí luận và thực tiễn, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, ISBN. 978-604-0-09707-1
 13. PGS.TS Nguyễn Ngọc Hợi, TS. Trần Ngọc Lân, ThS. Trần Ngọc Hùng, ThS. Hoàng Văn Sơn, CN. Phạm Thị Thanh Hải, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh, ThS. Hoàng Minh Đạo, TS. Leonora Angeles, Nghiên cứu hành động cùng tham gia trong giảm nghèo, NXB Khoa học Xã hội, 2003


Công trình khoa học đã công bố (5 năm gần đây)

 1. Pham Thị Thanh Hai, Dao Ngoc Tien, Nguyen Quoc Trị, (2023) Academic Staffs’ Participation in University Governance Towards Autonomy: Practice at Two University Models in Vietnam, Journal of Higher Education Theory and Practice (Scopus). Vol. 23(6) 2023, page 15-28, ISSN 21583595. https://articlegateway.com/index.php/JHETP/article/view/5958
 2. Nguyễn Hoàng Doan Huy, Phạm Thị Thanh Hải (2023), Evaluation of Teacher Professional Development - International Experiences and Recommendations for Vietnam, VNU Journal of Science: Education Research, Vietnam National University Journal of Science - 2588-1159
 3. Pham Thi Thanh Hai, Alexandra Kendall (2023). Conceptualizing reform and professional learning in the contemporary Vietnamese context. PRACTICE Contemporary Issues in Practitioner Education. Online ISSN: 2578-3866. https://doi.org/10.1080/25783858.2023.2177186 
 4. Pham Thi Thanh Hai, Doan Nguyet Linh (2022). Teacher Professional Development in the Context of Education Reform in Vietnam: Policy and Practice. Journal of Higher Education Theory and Practice (Scopus). Vol. 22(17) 2022, ISSN 21583595. DOI: https://doi.org/10.33423/jhetp.v22i17, page 1-13
 5. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Huy Tùng, Phạm Thị Thanh Hải (2022). Implementation of teaching quality improvement based on the AUN - QA - lecturers survey. Proceedings of 2st Hanoi forum on Pedagogical and Educational Sciences. VNU Publishing House. ISBN 978-604-384-936-3 
 6. Phạm Thị Thanh Hoa, Phạm Thị Thanh Hải (2022). Thực trạng quản lí hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trong bối cảnh tự chủ đại học, Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập 22 (số đặc biệt 4), tháng 5/2022, tr. 272-276, ISSN: 2354-0753
 7. Jane O’Connor, Cao Chun, Pham Thi Thanh Hai, Louise Wheatcroft, Antuni Wiyarsi, Nguyen Hoang Doan Huy, Thai-Huu Nguyen, Le Thi Thu Lieu, Tan Huynh & Luu Hanh (2022) ‘This object really touched me’: using Le Guin’s carrier bag theory to explore stories of the self on an international professional doctorate development programme, PRACTICE - Contemporary Issues in Practitioner Education (Taylor & Francis), Volume 4, 2022 - Issue 2,  Online ISSN: 2578 3866,  DOI: 10.1080/25783858.2022.2071129 
 8. Đoàn Nguyệt Linh, Phạm Thị Thanh Hải (2022), Xây dựng cộng đồng học tập chuyên môn ở nhà trường phổ thông trong bối cảnh triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, Tạp chí Giáo dục (2022), 22(6), 31-35, ISSN: 2354-0753
 9. Nghiem Xuan Huy, Tran Thi Hoai, Bui Vu Anh, Ngo Tien Nhat, Phung Xuan Du, Dao Van Huy, Nguyen Thai Ba, Vu Van Tich, Nguyen Loc, Pham Thi Thanh Hai, Nguyen Thi Thu Ha, (2021) Current Status and Policy Solutions to Promote the Integration of Science and Technology Activities with Training Activities at Universities in Vietnam. VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, [S.l.], v. 38, n. 1, Page. 31-47. mar. 2022. ISSN 2588-1116. doi: https://doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4368...... VNU Institute for Education Quality Assurance, Vietnam National University, Ba Ria - Vung Tau University, VNU University of Education, Ministry of Science and Technology
 10. Pham Thi Thanh Hai, Doan Nguyet Linh, Tatsuya Kusakabe (2021) A Model for Successful Professional Learning Communities to Meet the Requirement of Vietnam Education Reform, VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 37, No. 4 (2021) 1-9; DOI: https://doi.org/10.25073/2588-1159/vnuer.4612; ISSN 2588-1159
 11. Phạm Thị Thanh Hải, Nguyễn Hữu Năng (2021). Collaboration in training between university and industry towards meeting the requirements of the current labor market. Proceedings of 1st Hanoi forum on Pedagogical and Educational Sciences. VNU Publishing House. ISBN 978-604-342-795-0. Page. 382-390
 12. Phạm Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Huy Tùng (2021). The effect of accreditation on the perception of leaders and lecturers about quality training. Proceedings of 1st Hanoi forum on Pedagogical and Educational Sciences. VNU Publishing House. ISBN 978-604-342-795-0; VNU Univerisity of Education, Hanoi University of Science and Technology
 13. Tam Le, Thai Hoang, Tien Nguyen, Tuan Vo, Hai Pham (2021). Challenges and expectation of lecturers and researchers on intellectual protection training program at University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City, Vietnam. Proceedings of ICERI2021 Conference 8th-9th November 2021(ISI/ WoS Proceedings). Page. 4944-4950. ISBN: 978-84-09-34549-6. doi: 10.21125/iceri.2021. https://library.iated.org/view/LE2021CHA 
 14. Pham Thi Thanh Hai, Le Thi Kim Anh (2021) Academic staff’s participation in university governance - a move towards autonomy and its practical problems, Studies in Higher Education, https://doi.org/10.1080/03075079.2021.1946031 (Scopus - Q1), Volume 47, 2022 - Issue 8, Pages 1613-1626,  Print ISSN: 0307-5079 Online ISSN: 1470-174X, Routledge (Taylor & Francis). -> 6.OK
 15. Nguyen Thi Huong Giang, Pham Thi Thanh Hai, Nguyen Thi Thanh Tu, Phan Xuan Tan (2021), Exploring the Readiness for Digital Transformation in a Higher Education Institution towards Industrial Revolution 4.0, Page 4-24, https://doi.org/10.3991/ijep.v11i2.17515,  International Journal of Engineering Pedagogy. eISSN: 2192-4880 (Scopus Q2, ESCI), https://online-journals.org/index.php/i-jep/article/view/17515 
 16. Pham Thi Thanh Hai & Mohd Ali Samsudin et al. (2021), Indicators for the Measurement of Teachers’ Professional Identity across Asia and Africa: A Delphi Study; Journal of Asian and African Studies. Pg 1–14. (Scopus- Q2, SSCI).  https://doi.org/10.1177/0021909621992785 
 17. Tam, L. T. T., Thai, H. D., Hai, P. T. T., Tuan, T. D., & Thanh, T. C. (2021). The level of perception, awareness, and behavior on intellectual property protection: A study of the emerging country. Journal of Governance & Regulation, 10(1), 29-34. https://doi.org/10.22495/jgrv10i1art3 (Scopus) 
 18. THI THANH HAI, Pham; NGUYEN, Nguyen Duc. (2020). Policy Transformations about ICT Applying in Learning and Teaching in Vietnamese General Educational System. VNU Journal of Science: Education Research, [S.l.], v. 36, n. 4, dec. 2020. ISSN 2588-1159. DOI: https://doi.org/10.25073/2588-1159/vnuer.4457. 
 19. Alexandra Kendall, Tran Quynh Ngoc Bui, Thi Hoang Yen Duong, Thi Thuy Trang Kieu, Louise Lambert, Tan Huynh, Kim Anh Le, Thi Thu Lieu Le, Nguyen Duc Hanh Luu, Stuart Mitchell, Thi Thanh Hai Pham, Thanh Trung Nguyen, Thi Thu Trang Nguyen & Hoang Cam Tu Tran (2020) Giving up and getting lost in Hanoi: playing with creative research methods in transnational contexts, PRACTICE - Contemporary Issues in Practitioner Education (Taylor & Francis), Online ISSN: 2578-3866.  DOI: 10.1080/25783858.2020.1843126. 
 20. Nguyen Duc Nguyen, Pham Thi Thanh Hai, (2020), Theoretical basis for curriculum development management at the university level of the Education Science industry category., New Trends in Educational Assessment and Quality assuarance, Proceedings of the 1st International Conferences on Assessment & Measurement in education (VietAME), Vietnam National University Press, Hanoi. ISBN 978-604-315-125-1  
 21. Pham Thi Thanh Hai, Duong Thi Hoang Yen (2020). Professional development of University lecturers: Some views of lecturers. Ho Chi Minh city University of Education Journal of Science Vol. 17, No. 5 (2020), https://doi.org/10.54607/hcmue.js.17.5(2020)  Page. 844-855. ISSN: 1859-3100 
 22. Phạm Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Thanh Hương, 2019, Đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động trải nghiệm cho học sinh tại Trường trung học cơ sở Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, Tạp chí giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo, số đặc biệt tháng 7/2019, 66-70. ISSN. 2354-0753  
 23. Pham Thi Thanh Hai, Nguyen Thi Huong Giang, Vu Thi Mai Anh, Hoang Ngoc Quang, 2019, Higher Education Governance - International Experience and Lessons for Vietnam, DOI: https://doi.org/10.25073/2588-1159/vnuer.4282, VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 35, No. 3 (2019) 32-45. E-ISSN. 2588-1159    
 24. Phạm Thị Thanh Hải, Trần Thị Hoài, Nguyễn Thị Kiều Oanh, 2019, Internationalization of Higher Education in the autonomy context: a case study of Vietnam National University, Hanoi, Tạp chí Khoa học, Chuyên san nghiên cứu giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, Vol. 35, No. 2 (2019) 41-51.  ISSN. 2615-9325; E-ISSN. 2588-1159  DOI: https://doi.org/10.25073/2588-1159/vnuer.4256. 
 25. Phạm Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Sen, 2019, Một số biện pháp quản lí hoạt động tổ chức môi trường thực hành tiếng Anh tại các trường trung học phổ thông công lập quận Cầu Giấy, Hà Nội theo tiếp cận phát triển năng lực người học, Tạp chí giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Số đặc biệt tháng 12/2019, tr 42-47. ISSN. 2354-0753 
 26. Asim Das, Sharmin Huq, Yoko Ishida, Tatsuya Kusakabe, Mohd Ali Samsudin, Nooraida Yakob, Shaik Abdul Malik Mohamed Ismail, Melanie Moen, Phetcharee Rupavijetra, Kyasanku Charles, Phạm Thị Thanh Hải, Nguyễn Quý Thanh, 2019, The Organizational Profesional and social condition Perceived by Novice teachers, Toward Achieving the SDG 4: Contribution of African and Asian Researches, Final Report of Phase IV Research Results, CICE Series 6 
 27. TS. Phạm Thị Thanh Hải, Trần Thị Thu Hằng, 2019, Tổ chức dạy học theo chương trình tiếng Anh liên kết Quốc tế tại các trường tiểu học quận Bắc Từ Liêm - Thực trạng và giải pháp, HT "Các vấn đề mới trong khoa học Giáo dục: Tiếp cận liên ngành và xuyên ngành", VNU University of Education, Proceedings of International Conference New Issues In Educational Sciences: Inter-Disciplinary and Cross-Disciplinary Approaches, 583-594 
 28. Phạm Thị Thanh Hải, Nguyễn Tiến Xuân, 2018, Actual status of English language learning activities in ethnic minority boarding schools of Phu Tho province under the oriental retrieving principales, HT "Những xu thế mới trong giáo dục", VNU University of Education, Proceedings of International Conference New Trend in Education, 540-553 
 29. Phạm Thị Thanh Hải & Nguyễn Đức Hiền, 2018, Management status regarding the management capacity training for principals of lower secondary schools in Thanh Ba district, Phu Tho province to meet the requirements of education reform. VNU University of Education, Proceedings of International Conference New Trend in Education, VNU Publishings, 2018.  
 30. TS. Trần Thị Hoài, TS. Nguyễn Kiều Oanh, TS. Phạm Thị Thanh Hải, 2018, Autonomy in teaching curriculum development at Vietnam National University, Hanoi: Current situation and solutions, Jirsea (Scopus), 16, 95-111 
 31. Pham Thi Thanh Hai, Nguyen Thi Huong Giang, 2018, Master plan for Higher education institutions:  The lesson learn for Vietnam, VNU University of Education, Proceedings of International Conference Education For All, VNU Publishings (448-461)
 32. Nguyễn Thanh Lý, Nguyễn Phương Huyền, Phạm Văn Thuần, Phạm Thị Thanh Hải, 2018, Developing novice teachers pratice through critical reflection, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 15, 18-30 
 33. Phạm Thị Thanh Hải, Phạm Thị Thanh Hoa, 2018, Master plan for Vietnam's Higher education system - The status of education planning at Vietnam National University, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 15, 117-127 
 34. Phạm Thị Thanh Hải, Bùi Minh Trang, Nguyễn Lê Thạch, 2018, Teaching career and factors that influence job satissfaction of novice teachers, Journal of Institutional Research South East Asia, vol 16, 13-35 (Scopus)
 35. Nguyễn Kiều Oanh, Phạm Thị Thanh Hải, Trần Thị Hoài, 2018, The Model of Organization and Personnel Management Autonomy at Vietnam National University, Hanoi: Situation anđ Challenges, Tạp chí Khoa học. Nghiên cứu Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 34, 1-11 
 36. Phạm Thị Thanh Hải, Phạm Thị Chang, 2018, Thực trạng hoạt động giảng dạy tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng theo định hướng tự chủ học thuật, Tạp chí Giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kì 1 - 11/2018, 22-39 
 37. Phạm Thị Thanh Hải, Trinh Ngọc Thạch, Nguyễn Lê Thạch, 2018, Developing the quality of novice primary teachers to meet the renewal requirements and to enhance the quality of the general education, American Journal of Educational Research, Volume 6, Issue 5, 2018.
 38. Phạm Thị Thanh Hải, Nguyễn Đức Khuông, Đoàn Nguyệt Linh, 2018, Vận dụng nghiên cứu bài học để phát triển cộng đồng học tập, nghiên cứu trường hợp tại Trường THCS Nguyễn Trực, Hà Nội, Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kì 2 - 5/2018, 42-46 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây