TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Thứ tư - 13/03/2024 05:35
ThuyNTT
TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giảng viên

Phòng: M329, C7, ĐHBK Hà Nội

Phone: +84-24 38682451

Email: thuy.nguyenthithanh@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo

 • 2021: Tiến sĩ, Quản lý giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
 • 2014: Thạc sĩ, Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2011: Cử nhân, Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Quá trình công tác

 • 1/5/2022 - nay: Giảng viên Bộ môn Sư phạm các ngành kĩ thuật, Viện Sư phạm kĩ thuật, Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2012 - 4/2023: Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Giảng dạy

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Khoa học giáo dục
 • Quản lý giáo dục
 • Phân tích và dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực

Đề tài, dự án
Chủ nhiệm

 1. Chủ nhiệm đề tài: “Nghiên cứu thực trạng một số yếu tố tác động đến việc dạy học trực tuyến của giáo viên trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay."

Tham gia

 1. 2022-2023: Thành viên Đề tài cấp Bộ: “Cơ sở khoa học của các đề xuất định hướng nghiên cứu về Khoa học giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021-2030”. Mã số B2022_VKG_21
 2. 2022-2023: Thành viên chính Dự án “Labor market assessment” do Aide et Action chủ trì
 3. 2022-2023: Thành viên chính Dự án “Tư vấn tập huấn cho giáo viên nguồn (TOT) về bộ tài liệu hướng nghiệp và đào tạo nghề” do Aide et Action  chủ trì
 4. 2022-2023: Thành  viên chính Dự án “Đánh giá thị trường lao động – Chương trình “Những kỹ năng để thành công” do Save the Children chủ trì
 5. 2021-2022: Thành viên chính đề tài “Nghiên cứu những khó khăn và thách thức của học sinh trung học phổ thông trong việc kiểm tra trực tuyến cuối kỳ trong bối cảnh giãn cách xã hội”. Mã số V2021-20
 6. 2020-2022: Thành viên viết báo cáo: Quy hoạch giáo dục Hà Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050
 7. 2017-2020: Thành viên tham gia Đề tài cấp Nhà Nước: " Nghiên cứu dự báo nhu cầu nguồn nhân lực làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo đến năm 2025". Mã số KHGD/16-20.DT.001. Chương trình cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020
 8. 2016-2018: Thư kí đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu nhu cầu đào tạo nhân lực cho khu vực nông thôn trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới”. Mã số B2016_VKG_03
 9. 2016: Thư kí và thành viên viết báo cáo: Quy hoạch điều chỉnh phát triển GD& ĐT Hà Giang đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 10. 2014-2017: Thành viên viết báo cáo Đề án: "Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công"
 11. 2016: Thành viên chính Dự án "Nghiên cứu thành tựu đổi mới về giáo dục phổ thông Việt Nam trong vòng 10 năm trở lại đây (2006-2015)" do Qũy Phát triển Giáo dục Anh tài trợ
 12. 2016: Thành viên Dự án “Đánh giá hiện trạng thực thi chính sách giáo dục hòa nhập/giáo dục cho trẻ em DTTS tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu" do Ủy ban Châu Âu – EC tài trợ
 13. 2016: Tham gia nhóm nghiên cứu "Khảo sát nhu cầu phát triển bộ tài liệu giáo dục bổ trợ cho trẻ DTTS tại địa phương". Nhiệm vụ cụ thể: Biên soạn nội dung và hoàn thiện bộ tài liệu giáo dục bổ trợ (Biên soạn nội dung và hoàn thiện tài liệu về chủ đề Phòng chống thiên tai trong 5 chủ đề trong bộ tài liệu giáo dục bổ trợ: Kỹ năng sống; phòng chống thiên tai; bình đẳng giới; văn hoá bản địa và trò chơi dân gian; quyền trẻ em). Nghiên cứu thuộc dự án do EC tài trợ và được phối hợp thực hiện bởi Aide et Action và CISDOMA
 14. 2015-2017: Thư ký khoa học nhóm nghiên cứu "Phân tích ngành giáo dục - Giáo dục Phổ thông Việt Nam giai đoạn 2011-2015"
 15. 2014-2015: Thư kí đề tài "Nghiên cứu phương pháp dự báo nhu cầu thay thế trong dự báo nhu cầu giáo viên”. Mã số V2014_09
 16. 2014-2015: Thư kí đề tài “"Nghiên cứu đề xuất hệ thống chỉ số đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 giai đoạn 2011-2015”. Mã số V2014_10
 17. 2012-2013: Thư kí đề tài "Kinh nghiệm quốc tế về chính sách đào tạo và sử dụng đội ngũ giáo viên phổ thông và đề xuất cho Việt Nam". Mã số V2012-24

Công trình khoa học đã công bố (5 năm gần đây)

 1. Nguyễn Thị Thanh Thủy (2023), Thực trạng đáp ứng việc làm của thanh niên sau đào tạo trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp ở một số tỉnh miền núi phía bắc từ góc nhìn của doanh nghiệp, Tạp chí Giáo dục
 2. Minh Nguyen Dang, Thanh Nguye Tien, Thuy Nguyen Thi Thanh (2023), Building A New “Hospital Governance” Model Based on The Made in Vietnam Lean Management Philosophy Through The Practice of The Covid-19 Pandemic, HongKong Journal of Social Sciences, No. 61 Spring/Summer 2023, Q4 Scopus
 3. Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Lê Vân Dung, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phạm Thị Bích Đào (2023), Khoa học giáo dục Việt Nam - Thực tiễn đặt ra và xu hướng nghiên cứu giai đoạn 2023 – 2030, Tạp Chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Tập 19, số 03.
 4. Nguyen Thi Thanh Thuy et all (2022), Vietnamese Student’s Barrirers to Online Learning during the Covid-19 Pandemic, HongKong Journal of Social Sciences, Vol.60 Autimn/Winter 2022, Q4 Scopus
 5. Nguyễn Thị Thanh Thủy (2022), Một số yếu tố ảnh hưởng đến dạy học trực tuyến của giáo viên trung học phổ thông tại Hà Nội – Thực trạng và giải pháp, Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, tập 18, số tháng 02/2022. ISSN: 2615-8957
 6. Ca Nguyen Duc, Phuong Ngo Thi, Thang Ngoc Hoang, Thuy Nguyen Thi Thanh, Thang Nguyen The (2022), A Literature Review of the Project-based Teaching Method in the Education of Vietnam, International Journal of Educational Methodology Volume 8, Issue 3, 567 - 584, ISSN: 2469-9632
 7. Xuan An Nguyen, Sy Nam Nguyen, Thi Thanh Thuy Nguyen, Dinh Hai Luong and Thu Giang Trang (2022), Exploring Some Academic Dishonesty in Remote Online Exams of Vietnamese High School Students in Context of the COVID-19 Pandemic, Asian Journal of Education and Social Studies, 33(1): 13-26, 2022; Article no.AJESS.91617, ISSN: 2581-6268
 8. Nguyen Dang Minh, Nguyen Tien Thanh, Nguyen Thuy Dung, Nguyen Thi Thanh Thuy (2022), The “Open + Liquid + Flexible” Public Hospital Management Model Made in Vietnam: Lessons Learnt for Adapting to the COVID-19 Pandemic in Vietnam, VNU Journal of Economics and Business, Vol. 2, No. 3 (2022) 1-10
 9. Thi Thanh Thuy Nguyen ,Thi Van Pham, Xuan An Nguyen, Dinh Hai Luong (2021), A systematic review: online learning aspect of learning in Vietnam, Quest Journals Journal of Research in Humanities and Social Science, Volume 9 ~ Issue 5 (2021)pp: 85-101, ISSN(Online):2321-9467
 10. Nguyễn Thị Thanh Thủy (2021), Tổng quan một số nghiên cứu về quản lí đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội, Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, số đặc biệt tháng 12/2021: Quản lý giáo dục và Thông tin dự báo. ISSN: 2615-8957
 11. Le VanDung Nguyen, Thi Phuong Thuy Le, Thi Diep Hoang, Thu Giang Tran, Thi Thanh Thuy Nguyen (2020), Vietnam’s Scientific Publications in the Period of COVID-19, International Journal of Management and Humanities (IJMH), ISSN: 2394 – 0913, Volume-5 Issue-1, September 2020
 12. Nguyễn Thị Thanh Thủy (2020), Thực trạng quản lí các điều kiện đảm bảo trong đào tạo trung cấp đáp ứng nhu cầu nhân lực của các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam, Tạp chí Giáo dục, số 486 (Kì 2-9/2020). ISSN 2354-0753
 13. Nguyễn Thị Thanh Thủy (2019), Thực trạng đào tạo nhân lực kĩ thuật trình độ trung cấp đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp tỉnh Hà Nam, Tap chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 7/2019, tr.117-121
 14. Nguyễn Thị Thanh Thủy (2018), Điều kiện đảm bảo trong đào tạo nhân lực kỹ thuật tại các cơ sở đào tạo nghề tỉnh Hà Nam

Tác giả: Minh Vũ Đình

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây