Đề tài nghiên cứu

Sunday - 23/02/2020 22:29

Danh mục đề tài cấp bộ

               

Mã số

Tên đề tài

Thành viên

B2009-01-283

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho các môn học nghiệp vụ sư phạm của khoa Sư phạm kỹ thuật - trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

TS. Dương Thị Kim Oanh (CN)

ThS. Nguyễn Thị Hương Giang

ThS. Bùi Ngọc Sơn

PGS. TS. Trần Việt Dũng

B2007-01-100

Xây dựng khung tiêu chuẩn đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp ở Việt Nam.

ThS. Nguyễn Thị Hương Giang (CN)

PGS. TS. Nguyễn Khang

ThS. Bùi Ngọc Sơn

TS. Dương Thị Kim Oanh

B2005-28-183

E-learning trong lĩnh vực dạy học các môn Sư phạm kỹ thuật

TS. Lê Thanh Nhu (CN)

ThS. Nguyễn Thị Hương Giang

GS. TS. Nguyễn Xuân Lạc

ThS. Tiêu Kim Cương

ThS. Phạm Hồng Hạnh

ThS. Nguyễn Tiến Long

ThS. Dương Thị Kim Oanh

ThS. Bùi Ngọc Sơn

ThS. Phạm Văn Trường

ThS. Lê Huy Tùng

Ks. Vũ Hoàng Dương

Ks. Trần Hoàng Hải

B2001-28-37

 

TS. Lê Thanh Nhu (CN)

 

 

Danh mục đề tài cấp trường

               

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm

T2010-234

 

ThS. Phạm Hồng Hạnh

T2010-235

Nghiên cứu giải pháp triển khai đào tạo trực tuyến kết hợp dạy học giáp mặt cho học phần Nhập môn khoa học tự nhiên (ED3080).

ThS. Nguyễn Thị Hương Giang

T2009-

 

ThS. Phạm Hồng Hạnh

T2009-148

Thiết kế mô hình nhà thông minh

ThS. Bùi Ngọc Sơn

T2008-161

Xây dựng phần mềm quản lý Thi học kỳ qua mạng nội bộ của Khoa Sư phạm Kỹ thuật

ThS. Tiêu Kim Cương

T2008-16

Nghiên cứu và bước đầu tư vấn cho trường ĐHBK Hà Nội về việc hình thành động cơ học tập cho sinh viên

TS. Dương Thị Kim Oanh

T2007-74

Xây dựng công cụ chuyển đổi bán tự động một bài giảng trực tuyến thành bài giảng theo chuẩn SCORM dựa trên giải pháp phần mềm mã nguồn mở

ThS. Tiêu Kim Cương

T2006-102

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho môn học Tâm lý học đại cương.

TS. Dương Thị Kim Oanh

T2005-66

Xây dựng công cụ biên tập nội dung trên e-learning FEE-Studio

ThS. Nguyễn Thị Hương Giang

T2004-12

Nghiên cứu tiêu chuẩn chảy dẻo của vật liệu rỗng

PGS. TS. Thái Thế Hùng

T2004-

Xây dựng bài giảng điện tử phục vụ giảng dạy trong môi trường đa phương tiện phần Rơle số đối với môn học bảo vệ Rơle trong hệ thống điện.

ThS. Lê Huy Tùng

 

 

 

Author: Kiem Tra

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Security Code   

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second