Hình ảnh

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Bộ môn Khoa học và Công nghệ Giáo dục được thành lập từ năm 1998 cùng với sự ra đời của khoa Sư phạm kỹ thuật. Với nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu về lĩnh vực khoa học và công nghệ giáo dục, bộ môn đã triển khai giảng dạy các môn khoa học về lĩnh vực giáo dục như Tâm lý học, Giáo dục học, Lý luận dạy học, Công nghệ dạy học…; và tiến hành nghiên cứu các vấn đề về Giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp như: Ứng dụng e-learning; Ứng dụng tin học trong dạy học kỹ thuật; Thiết kế đa phương tiện trong dạy học; Thiết kế các thiết bị thí nghiệm trong dạy học; Các phương pháp dạy học kỹ thuật; Kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo; Các hình thức kiểm tra- đánh giá trong giáo dục…

Văn phòng bộ môn: Phòng 302B nhà D3-5 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Điện thoại: 84 43 8682450

Trưởng Bộ Môn: TS. Nguyễn Tiến Long

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second