Hình ảnh

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Bộ môn Sư phạm các ngành kỹ thuật được thành lập năm 1997 cùng với sự ra đời của Viện Sư phạm kỹ thuật. Trưởng Bộ Môn đầu tiên là GS.TS.NGND Nguyễn Xuân Lạc.

Bộ Môn gồm các giảng viên chuyên ngành kỹ thuật: Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin, Cơ  khí.

Hiện tại Bộ môn có 9 giảng viên gồm; 1 Phó giáo sư, 6 Tiến sĩ, 2 Thạc sĩ.

Bộ Môn có 01 đề tài cấp Bộ, nhiều đề tài cấp trường và có nhiều bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế.

Văn phòng bộ môn: Phòng 302A nhà D3-5 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Điện thoại: 84 43 8682451

Trưởng Bộ Môn: TS. Nguyễn Thị Hương Giang

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second