PGS.TS. THÁI THẾ HÙNG

Chủ nhật - 01/03/2020 22:12
Ten
PGS.TS. THÁI THẾ HÙNG

Giảng viên cao cấp, Viện trưởng

Phòng: 401B-D5

Phone: +84-24 38681432

Email: hung.thaithe@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo

 • 2000-2001: Thực tập sinh sau tiến sĩ, trường đại học Savoie, Cộng hòa Pháp
 • 1993-1997: Nghiên cứu sinh, Cơ học, Trường Đại học Savoie, Cộng hòa Pháp
 • 1992-1993: Thạc sĩ, Cơ học, Trường Joseph Fourier, Đại học Bách Khoa quốc gia Grenoble, Cộng hòa Pháp
 • 1979 -1984: Kỹ sư, Công nghệ Chế tạo máy, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

Quá trình công tác

 • 2016-nay Viện trưởng Viện Sư phạm kỹ thuật, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • 2011-2016: Phó Viện trưởng Viện Sư phạm kỹ thuật, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • 2009-2011: Phó trưởng khoa Sư phạm kỹ thuật, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • 2001-2009: Phó trưởng Bộ môn Sức bền vật liệu, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • 1997-2000: Phó trưởng Bộ môn Sức bền vật liệu, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • 1985-1992: Cán bộ giảng dạy Bộ môn Cơ học Kỹ thuật, Khoa Cơ khí, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Giảng dạy

 • ME2101: Sức bền vật liệu I
 • ME2202: Sức bền vật liệu II
 • ME4175: Phương pháp số trong tính toán cấu trúc
 • ME4181: Phương pháp Phần tử hữu hạn
 • ED6190: Lý thuyết thiết kế chương trình đào tạo

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Sử dụng phương pháp mô phỏng trong giảng dạy kỹ thuật
 • Thiết kế chương trình đào tạo
 • Thiết kế bài giảng điện tử các học phần
 • Phương pháp dạy học theo quy nạp trong dạy học kỹ thuật
 • Dạy học trải nghiệm, dạy học tích hợp theo tiếp cận trải nghiệm trong dạy học kỹ thuật
 • Nghiên cứu cơ tính và dự đoán độ bền và tuổi thọ mỏi của các cấu trúc
 • Nghiên cứu tính toán mô phỏng các bài toán phi tuyến hình học và vật liệu

Đề tài, dự án
Chủ nhiệm

 1. 2004: Nghiên cứu tiêu chuẩn chảy dẻo của vật liệu rỗng, Đề tài cấp Trường, mã số T2004-12.
 2. 2006-2007: Tối ưu hóa công nghệ chế tạo các loại vật liệu kim loại, chất dẻo và vật liệu composite, Bộ Giáo dục và Đào tạo, mã số: B2006-01-15.
 3. 2006-2008: Study on influencing factors to the strength and the durability of existing ferro-concrete structures reinforced by CFRP strips, Dự án hợp tác phát triển đại học VLIR-HUT,  Mã số: AP06/Prj03/Nr02 

Công trình khoa học đã công bố
Sách

 1. Thái Thế Hùng. Sức bền vật liệu. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2009 (Tái bản lần 3).
 2. Thái Thế Hùng (Chủ biên), Đặng Việt Cương, Nguyễn Nhật Thăng, Nhữ Phương Mai, Hoàng Thị Bích Thủy, Trần Đình Long. Bài tập Sức bền vật liệu. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2006 (Tái bản lần 3).

Tạp chí khoa học

1. J. Pastor, T-H Thai, P. Francescato - Analyse Limite et talus vertical de Tresca, XI Colloque Franco-Polonais en Mecanique des Sols et des Roches appliquee, Gdansk 1996.

2. T-H Thai, J. Pastor, P. Francescato - Analyse limite : Application aux milieux poreux, International Conference  EMT’97  - Hanoi 1997.

3. T-H Thai, J. Pastor - Analyse du champ de contraintes dans l’essai classique de rupture d’un materiau anisotrope, International Conference  EMT’97  - Hanoi 1997.

4. The Hung THAI, Pascal FRANCESCATO and Joseph PASTOR - Limit Analysis of Unidirectional Porous Media, Mechanics Research Communications, Vol. 25, No 5, pp. 535-542, 1998.
5. Pastor J., Thai-The H., Francescato P. - New bounds of the height limit of a vertical slope, International Journal for Numumerical and Analytical Methods in Geomechanics, Vol. 24, 2, pp. 165-182, 2000.
6. P. Francescato, J. Pastor, T.H. Thai - Etude du critère de plasticité des matériaux poreux, Comptes Rendus de l’Academie des Sciences, Paris, tome 329, Serie II b, pp. 753-760, 2001.

7. Pastor J., Thai T. H., Loute E - Sur l'efficite des methodes de l'analyse limite via les nouvelles techniques d'optimisation. In : 5th European Conference on "Numerical Methods in Geotechnical Engineering", NUMGE2002. Paris, 4-6 septembre 2002.

8. Thái Thế Hùng – Lý thuyết Phân tích giới hạn: áp dụng cho các bài toán đối xứng trục. Tuyển tập các công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VII, tập V, trang 125-133, Hà nội, 18 – 20/12/2002.

9. Nguyễn Việt Hùng, Thái Thế Hùng, Bùi Hải Lê, Nguyễn Quang Vinh – Tính toán kết cấu trong hệ thống neo bê tông dự ứng lực với sự trợ giúp của phần mềm FEA –ANSYS, Proceeding of the seventh national congress on Mechanics, Hanoi, 18-20 December 2002.

10. Joseph Pastor, The-Hung Thai and Pascal Francescato - Interior point optimization and limit analysis : an application, Communications in Numerical Methods in Engineering, Vol.19, No10, 2003; pp. 779-785.

11. Thai The Hung, Le Van Xuyen- Using the limit analysis for studying the plane strain problems of anisoptropic materials, Proceeding of the 7th National Congress on Mechanics of Deformed Solids, Vol.1, Doson 2004, pp. 384-392.       

12. Nguyen Viet Hung, Hoang Vinh Sinh, Thai The Hung, Luu Chi Hieu, “Numerical simulation of deep drawing process for a double sink by using Ansys/LS-Dyna software”, Proceedings of the AUN/SEED- Net 6th Field-wise Seminar on Manufacturing Engineering, Thailand, 10/2005.

13. Trần Minh Tú, Trần Ích Thịnh, Thái Thế Hùng - Ứng dụng Laser Extensometer trong việc xác định thực nghiệm cơ tính vật liệu composites cốt sợi nền nhựa, Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ IV, Hà Nội, 11-2005, pp. 478-484.

14. Nguyen Viet Hung, Thai The Hung, Luu Quang Thin, Bui Tran Trung, Luu Chi Hieu - Finite Element Analysis for various structures made of classic and composite material by using ANSYS software, 2006 International ANSYS Conference, USA, May 2-4, 2006.

15. Thai The Hung, Nguyen Viet Hung, Le Duy Long, Le Huy Nhu – Study the behavior of concrete beam reinforced by CFRP laminates, 2007 National Mechanical Conference, Hanoi, December 5-6, 2007.

16. Nguyen Viet Hung, Thai The Hung – “Concrete Beam Reinforced by CFRP Strips: Numerical Simulation and Experimental Validation”, ANSYS Advantage Magazine, USA.

17. Thai The Hung, Nguyen Viet Hung, Le Duy Long, Le Huy Nhu - “Study on the Behavior Beam Reinforced by CFRP Laminates”, Proceedings from the 8nd National Mechanical Conference, Hanoi, Vietnam, 2007.

18. Thái Thế Hùng, Vật liệu compozit nền nhựa nhiệt dẻo polyamit PA6 gia cường sợi thủy tinh vụn: công nghệ chế tạo và cách đánh giá cơ tính. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 68, 12/2008.

19. Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Tiến Bình, Thái Thế Hùng – Nghiên cứu cơ sinh học khung cọc ép ren ngược chiều cải biên. Tạp chí Y – Dược học quân sự Vol 35, số 6-2010, ISSN 1859-0748.

20. Nguyễn Việt Hùng, Thái Thế Hùng, Vũ Tuấn Anh, Lê Anh Tuấn, Đinh Văn Quyết -Khảo sát cơ tính làm việc của cầu trục dầm hộp đơn, tính toán và mô phỏng, Hội nghị cơ học toàn quốc, Đại học Thái Nguyên, tháng 11 năm 2010.

21. Vi Thị Thu Hương, Thái Thế Hùng – Sử dụng phương pháp mô phỏng trong giảng dạy môn Máy cắt kim loại, Tạp chí Thiết bị giáo dục, tháng 01 năm 2015.

22. Trần Tiến Đức, Thái Thế Hùng – Các giải pháp bảo trì và đào tạo nguồn nhân lực bảo trì thiết bị công nghiệp. Tạp chí Thiết bị giáo dục, số đặc biệt tháng 11 năm 2015.

23. Nguyễn Thị Hồng Khanh, Thái Thế Hùng - Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng áp lực của vải lên cơ thể người trong quá trình mặc, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường kỹ thuật, số 110 năm 2016.

24. Nguyễn Thị Hương Giang, Thái Thế Hùng, Trần Việt Dũng, Đổi mới chương trình đại học ngành Sư phạm kỹ thuật đáp ứng nhu cầu đào tạo giáo viên kỹ thuật theo tiếp cận năng lực. Hội thảo về công tác đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Bách khoa Hà nội, tháng 04/2016.

25. Trần Tiến Đức, Dương Văn Cường, Thái Thế Hùng, Nguyễn Tiến Long – Dạy học trải nghiệm: lý thuyết, nguyên tắc và thực tiễn, Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Giáo dục kỹ thuật – các xu hướng công nghệ và thách thức, tháng 09 năm 2016.

26. Thái Thế Hùng, Phạm Thị Tiên - Thực trạng mạng lưới cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đại học trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 190, tháng 4/2019.

27. Thái Thế Hùng, Vũ Thị Hạnh - Các giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghệ Nam Định, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số đặc biệt, tháng 10/2019.

28. Thái Thế Hùng, Nguyễn Văn Hạnh – Xu hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp trên thế giới và bài học cho Việt Nam – Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2019, Hà Nội 11/2019.

Tác giả: Admin Super

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây